TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KÌ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CHUYÊN BIỆT NĂM 2022

Địa chỉ: 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành Phố Hồ Chí Minh

Website thông tin về kì thi: http://dgnl.hcmue.edu.vn

Điện thoại: 096 931 5261

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Fanpage tư vấn tuyển sinh: www.facebook.com/HCMUE.VN