HỖ TRỢ THÍ SINH ĐĂNG KÍ DỰ THI ĐỢT 01 NĂM 2022

HỖ TRỢ THÍ SINH ĐĂNG KÍ DỰ THI ĐỢT 01 NĂM 2022
Để hỗ trợ thí sinh giải đáp những câu hỏi liên quan đến kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt đợt 01 năm 2022, Bộ phận hỗ trợ thí sinh sẽ tiếp nhận và phản hồi về việc đăng kí dự thi, thí sinh có thể gửi phản hồi bằng cách điền form thông tin: https://bom.to/BKyhsKtal4To0
hoặc quét mã QR dưới đây