ĐỀ MINH HỌA

KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CHUYÊN BIỆT NĂM 2022

Để giúp thí sinh tìm hiểu về bài thi đánh giá năng lực, chuẩn bị tốt cho việc tham dự Kỳ thi sắp tới, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (HCMUE) công bố đề thi minh họa cụ thể như sau:

Toán
Image
Image
Image
Image
Image

Trường sẽ sớm triển khai hệ thống thi thử để thí sinh trải nghiệm với phương thức làm bài thi trên máy tính.