THÔNG TIN CẤU TRÚC BÀI THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CHUYÊN BIỆT CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Năm 2022, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt cho các thí sinh thông qua 06 bài thi đánh giá năng lực Toán học; Vật lý học; Hóa học; Sinh học; Ngữ văn và Tiếng Anh. Thí sinh có thể lựa chọn đăng ký một hoặc nhiều bài thi trong số các bài thi ở trên để đăng ký xét tuyển vào các ngành học có áp dụng phương thức tuyển sinh theo hình thức xét tuyển dựa trên Đề án tuyển sinh của Trường. Thông tin chi tiết cấu trúc các bài thi như sau:

1. Hình thức dự thi: Thí sinh làm bài thi hoàn toàn trên máy tính.

2. Cấu trúc các bài thi:

2.1. Cấu trúc các bài thi đánh giá năng lực Toán học, Vật lý học, Hóa học, Sinh học:

- Thời gian làm bài: 90 phút.

- Bài thi sẽ gồm 50 câu hỏi, trong đó:

+ 35 câu hỏi trắc nghiệm khách quan có 4 lựa chọn, trong đó có một đáp án đúng duy nhất;

+ 15 câu hỏi ở dạng trả lời ngắn, thí sinh tính toán và điền kết quả vào phần trả lời trên hệ thống.

2.2. Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực Ngữ văn:

- Thời gian làm bài: 90 phút.

- Bài thi sẽ gồm:

20 câu hỏi trắc nghiệm khách quan có 4 lựa chọn, trong đó có một đáp án đúng duy nhất;

+ 01 bài viết luận chủ đề nghị luận xã hội. Đề bài được đặt ra theo định hướng mở với yêu cầu viết trong khoảng 600 từ, thí sinh làm bài trực tiếp trên hệ thống.

2.3. Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực Tiếng Anh:

- Thời gian làm bài: 180 phút.

- Bài thi sử dụng dạng thức đánh giá năng lực tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Bài thi có 4 phần, tương ứng với đủ cả 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết.

3. Nội dung kiến thức trong các bài thi:

- Các nội dung kiến thức sử dụng để đánh giá năng lực của thí sinh được đề cập trong các bài thi sẽ bám sát chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, trong đó phần nội dung kiến thức trong chương trình lớp 12 chiếm tỷ lệ khoảng 70-80%. Còn lại là nội dung kiến thức thuộc chương trình lớp 10, 11.

- Riêng đối với bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh sẽ tiếp cận theo định dạng bài thi đánh giá năng lực từ bậc 3 đến bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Ngữ liệu trong đề thi rất đa dạng, được lấy trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

- Hotline: 096 931 5261

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Website: https://dgnl.hcmue.edu.vn

- Facebook: Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh - HCMUE