Super User

Giai đoạn 2020 – 2022 và những năm tiếp theo, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng phương án và tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt phục vụ tuyển sinh đại học c...

Để chuẩn bị cho Kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt đợt 1, thí sinh cần lưu ý các mốc thời gian cụ thể như sau:

  1. Thời gian và địa điểm tổ chức kỳ thi
<...

Hiện chức năng này vẫn còn trong quá trình cập nhật.........................