Thông báo (lần cuối) về việc hoàn tiền lệ phí thi và lệ phí xét tuyển liên quan đến Kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2021

Theo các thông báo trước đây của Trường về việc hủy bỏ Kỳ thi Đánh giá năng lực chuyên biệt năm 2021 của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, từ tháng 8/2021 đến nay (31/10/2021), Trường đã hướng dẫn và thực hiện các thủ tục hoàn trả lệ phí thi, lệ phí xét tuyển liên quan đến Kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2021 cụ thể như sau:

  • Thông báo và hướng dẫn thủ tục hoàn trả lệ phí thông qua trang thông tin của Kỳ thi, qua email và tin nhắn điện thoại.
  • Đã hoàn tất chuyển trả lệ phí cho 1078 thí sinh cung cấp thông tin chính xác và đúng thời hạn.
  • Đã thông báo và hướng dẫn thủ tục lần 2 cho 937 thí sinh cung cấp thông tin không chính xác hoặc không cung cấp thông tin đúng thời hạn.
  • Hiện tại, vẫn còn có 64 thí sinh đã thực hiện các thủ tục nhưng cung cấp thông tin không chính xác so với kết quả đã đăng ký và 779 thí sinh hoàn toàn không có phản hồi thông tin.

Nhằm đảm bảo quyền lợi cho các thí sinh, Trường quyết định tiếp tục mở lại hệ thông và gia hạn thời gian cho các thí sinh cung cấp thông tin (lần 3). Đề nghị các thí sinh vui lòng truy cập vào hộp thư điện tử cá nhân (email) để thực hiện và cung cấp thông tin theo hướng dẫn trước ngày 10/11/2021. Trường sẽ kiểm tra, đối chiếu thông tin và thực hiện các thủ tục hoàn trả lệ phí (đợt 3) trước ngày 30/11/2021.

Đây là lần gia hạn cuối cùng của Trường về nội dung này. Quá thời hạn trên, Trường sẽ đóng hệ thống và không chịu trách nhiệm giải quyết hoàn trả kinh phí cho bất kỳ trường hợp nào không thực hiện theo đúng thông báo và đúng hạn.

Lưu ý: Thí sinh cần kiểm tra cả thư rác hoặc spam trong hộp thư của mình để đề phòng trường hợp các email hướng dẫn có thể bị đưa vào thư rác hoặc spam.