Một số mốc thời gian cần nhớ về kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021

        

       Theo dự kiến ban đầu, kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (Trường) năm 2021 được tổ chức hai đợt, tuy nhiên do tình hình dịch Covid-19 diễn ra phức tạp, Trường sẽ tổ chức một đợt thi chính thức với các thông tin cụ thể như sau:

      1. Thời gian thi: ngày 26, 27 và 28/6/2021

      2. Địa điểm thi: Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Cao đẳng Sư phạm Long An

      3. Đăng ký dự thi (trực tuyến trên website): từ ngày 17/5 đến hết ngày 16/6/2021

          Thí sinh truy cập vào địa chỉ http://dkdgnl.hcmue.edu.vn và thực hiện theo hướng dẫn.

       4. Chốt danh sách đăng ký dự thi và xác nhận đóng phí: 18/6/2021

      5. Tra cứu phòng thi, ca thi, phiếu báo dự thi (tra cứu trên trên website): 21/6/2021

      6. Lịch thi:

      * Điểm thi: Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

      * Điểm thi: Trường Cao đẳng Sư phạm Long An

      7. Công bố kết quả thi (tra cứu trên website): 10/7/2021

      8. Đợt thi dự phòng:

        Tùy theo diễn biến của dịch bệnh, có thể có một số thí sinh đã đăng ký nhưng không đến dự thi được do điều kiện khách quan, Trường dự kiến dự phòng tổ chức một đợt thi cho các thí sinh này cụ thể như sau:

       + Đối tượng dự thi: những thí sinh đã đăng kí thi đợt thi chính thức nhưng do ở trong vùng bị phong tỏa hoặc phải cách ly nên không tham gia thi đợt thi chính thức được

       + Thời gian thi: trong khoảng thời gian từ ngày 10/7 đến ngày 15/7/2021, Trường sẽ có thông báo sau ngày 29/6

       + Địa điểm thi: Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

 

Thí sinh xem Brochure về kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt của Trường tại đây.