Thông báo về việc hoàn trả lệ phí xét tuyển đại học theo phương thức sử dụng kết quả bài thi Đánh giá năng lực chuyên biệt

THÔNG BÁO

Về việc hoàn trả lệ phí xét tuyển đại học
theo phương thức sử dụng kết quả bài thi Đánh giá năng lực chuyên biệt

 

      Ngày 24/8/2021, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo về việc hủy Kỳ thi Đánh giá năng lực chuyên biệt phục vụ xét tuyển đại học năm 2021, trong đó có nội dung hoàn trả lệ phí đăng ký dự thi cho các thí sinh.

      Để đảm bảo quyền lợi cho các thí sinh, Trường cũng sẽ hoàn trả lệ phí đăng ký xét tuyển cho các thí sinh đã đăng ký xét tuyển vào trường theo phương thức sử dụng kết quả bài thi Đánh giá năng lực chuyên biệt của Trường cụ thể như sau:

 • Đối với các thí sinh đã đăng ký tham dự Kỳ thi Đánh giá năng lực chuyên biệt, lệ phí xét tuyển sẽ được hoàn trả cùng với lệ phí đăng ký dự thi với quy trình như sau:
  • Bước 1. Trường sẽ gửi thư điện tử hướng dẫn thủ tục chi tiết trước ngày 30/8/2021.
  • Bước 2: Thí sinh vui lòng thực hiện các thủ tục theo hướng dẫn trước ngày 09/9/2021.
  • Bước 3: Nhà trường sẽ tiến hành xác minh và hoàn trả lệ phí cho thí sinh theo các thông tin đăng ký từ hệ thống từ ngày 16/9 đến ngày 30/9/2021.
 • Đối với các thí sinh KHÔNG đăng ký tham dự Kỳ thi Đánh giá năng lực chuyên biệt nhưng CÓ đăng ký xét tuyển bằng phương thức sử dụng kết quả bài thi đánh giá năng lực, Trường sẽ hoàn trả lệ phí xét tuyển theo quy trình:
  • Bước 1. Trường sẽ gửi thư điện tử hướng dẫn chi tiết trước ngày 05/9/2021.
  • Bước 2. Thí sinh vui lòng thực hiện các thủ tục theo hướng dẫn trước ngày 16/9/2021.
  • Bước 3: Nhà trường sẽ tiến hành xác minh và hoàn trả lệ phí cho thí sinh theo các thông tin đăng ký từ hệ thống từ ngày 16/9 đến ngày 30/9/2021.

      Lưu ý: Nhà trường sẽ KHÔNG giải quyết các trường hợp thí sinh thực hiện thủ tục trễ hạn hoặc cung cấp thông tin không chính xác.

      Các vấn đề phát sinh, thí sinh liên lạc qua hộp thư điện tử: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc gọi đến số điện thoại hỗ trợ: 0969315261.

      Khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, Trường sẽ tiếp tục triển khai Kỳ thi này cho những năm sau.

      Trân trọng./.