Gia hạn thời gian đăng ký dự thi và điều chỉnh lịch thi kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt đợt 1, năm 2021


Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh lịch thi kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt đợt 1, năm 2021. Theo đó, lịch thi mới là: ngày 26, 27, 28/6/2021 (thay lịch thi cũ là ngày 17, 18/6/2021).

Đồng thời, để đáp ứng nhu cầu đăng ký dự thi của thí sinh, Trường mở thêm 01 điểm thi tại Trường Cao đẳng Sư phạm Long An và gia hạn thời gian đăng ký dự thi đến hết ngày 11/6/2021 (thời hạn cũ là 5/6/2021).


Như vậy, lịch thi điều chỉnh cụ thể như sau:


   1. Điểm thi: Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh


   2. Điểm thi: Trường Cao đẳng Sư phạm Long An