Đăng ký xét tuyển bằng phương thức sử dụng bài thi đánh giá năng lực chuyên biệt năm 2021

     Theo Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 của Trường, phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp với thi đánh giá năng lực chuyên biệt (Phương thức 3) áp dụng đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2021, tham gia kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt do Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

     Hiện nay theo kiểm tra từ hệ thống, có rất nhiều thí sinh đã đăng kí dự thi bài thi đánh giá năng lực chuyên biệt nhưng CHƯA ĐĂNG KÝ xét tuyển vào Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh theo phương thức xét tuyển này.

     Để thực hiện các thủ tục đăng ký xét tuyển theo phương án 3, Trường đề nghị thí sinh khẩn trương vào trang http://xettuyen.hcmue.edu.vn/

     Lưu ý: Nếu thí sinh không đăng ký xét tuyển thì dù có kết quả thi đánh giá năng lực chuyên biệt thì vẫn không thể được xét tuyển vào các ngành học của Trường.

     Trường tiếp tục tiếp nhận đăng ký bổ sung: từ 01/7 đến hết ngày 02/7/2021.

     Thí sinh chỉnh sửa thông tin cá nhân: từ 06/7 đến hết 08/7/2021.