ĐGNL Chuyên biệt

Theo các thông báo trước đây của Trường về việc hủy bỏ Kỳ thi Đánh giá năng lực chuyên biệt năm 2021 của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, từ tháng 8/2021 đến nay (31/1...

THÔNG BÁO

Về việc hoàn trả lệ phí xét tuyển đại học
theo phương thức sử dụng kết quả bài thi Đánh giá...

 

     Trường sẽ cập nhật đầy đủ thông tin thí sinh đăng ký kỳ thi đánh giá năng lực chuyên bi...